Spracovanie osobných údajov

  1. Osobné údaje o zákazníkoch spracúva spoločnosť M-LAN Management s.r.o., so sídlom Modra, Šúrska 2, IČO 36285501 (ďalej jen „Prevádzkovateľ“) podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Účelom spracúvania osobných údajov je rezervácia služieb na základe požiadavky zákazníka a tiež marketingové aktivity prevádzkovateľa na základe oprávneného záujmu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je tak článok 6 odsek 2 písm. b) a f) GDPR, a na jeho plnenie je nevyhnutné získať a spracúvať osobné údaje v minimálnom potrebnom a tiež možnom rozsahu (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo).
  3. Tieto údaje budú Prevádzkovateľom  spracovávané a uchovávané počas trvania účelu spracovania.
  4. Pri správe, spracovaní, uchovávaní a evidencii osobných údajov sa riadime zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).
  5. Zákazník má právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania. 
  6. Prevádzkovateľ zabezpečí technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. 

Všeobecné použitie

Na našich webových stránkach používame súbory cookie, sledovacie pixely a súvisiace technológie. Súbory cookie sú malé dátové súbory, ktoré sú obsluhované našou platformou a uložené vo vašom zariadení. Naša webová lokalita používa súbory cookie, ktoré sme poskytli my alebo tretie strany, na rôzne účely vrátane prevádzky a personalizácie webovej lokality. Súbory cookie sa môžu používať aj na sledovanie toho, ako používate stránku, aby na vás mohli byť cielené reklamy na iných webových stránkach.

Tretie strany

Naša webová stránka využíva rôzne služby tretích strán. Prostredníctvom používania našej webovej lokality môžu tieto služby umiestniť anonymné súbory cookie do prehliadača návštevníka a môžu posielať svoje vlastné súbory cookie do súboru cookie návštevníka. Niektoré z týchto služieb zahŕňajú okrem iného tieto služby: Google, Facebook, Twitter, Adroll, MailChimp, Sucuri, Intercom a iné sociálne siete, reklamné agentúry, bezpečnostné firewally, analytické spoločnosti a poskytovatelia služieb. Tieto služby môžu zhromažďovať a používať aj anonymné identifikátory, ako sú IP adresa, odkazovač HTTP, jedinečný identifikátor zariadenia a iné informácie, ktoré neumožňujú identifikáciu osoby, a protokoly serverov.


Súbory cookie na tejto webovej lokalite sú vypnuté.
Toto rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na nižšie uvedené tlačidlo "Povoliť súbory cookie".

logo JYOGA

Jyoga štúdio Pezinok

Panorama centrum

Moyzesova 4/A

Pezinok

Telefón: 0911 097 707

E-mail: info@jyoga.sk 

© 2024 Jyoga štúdio Pezinok. Created with by canalmedia