fbpx

Spracovanie osobných údajov

  1. Osobné údaje o zákazníkoch spracúva spoločnosť M-LAN Management s.r.o., so sídlom Modra, Šúrska 2, IČO 36285501 (ďalej jen „Prevádzkovateľ“) podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Účelom spracúvania osobných údajov je rezervácia služieb na základe požiadavky zákazníka a tiež marketingové aktivity prevádzkovateľa na základe oprávneného záujmu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je tak článok 6 odsek 2 písm. b) a f) GDPR, a na jeho plnenie je nevyhnutné získať a spracúvať osobné údaje v minimálnom potrebnom a tiež možnom rozsahu (meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo).
  3. Tieto údaje budú Prevádzkovateľom  spracovávané a uchovávané počas trvania účelu spracovania.
  4. Pri správe, spracovaní, uchovávaní a evidencii osobných údajov sa riadime zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).
  5. Zákazník má právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania. 
  6. Prevádzkovateľ zabezpečí technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb.

 

logo JYOGA

Jyoga štúdio Pezinok

Panorama centrum

Moyzesova 4/A

Pezinok

Telefón: 0911 097 707

E-mail: info@jyoga.sk 

© 2021 Jyoga štúdio Pezinok. Created with by canalmedia