Návštevný poriadok

  • Na lekciu je potrebné sa prihlásiť cez Rezervačný systém
  • Na lekciu prichádzajte včas – nevstupujte do miesnosti počas hodiny
  • Pred lekciou si vypnite zvonenie a vibrovanie na Vašom mobilnom telefóne
  • Veci si odkladajte do šatne 
  • Pred hodinou nepoužívajte silné parfémy – v uzavretom priestore môžu pôsobiť rušivo
  • Rešpektujte osobný priestor – nestúpajte po rozložených podložkách
  • Ak potrebujete odísť z lekcie pred jej skončením, informujte o tom lektora pred začiatkom hodiny
  • K dispozícii sú podložky na cvičenie – po každom cvičení podložku očistite a dezinfikujte (papierové utierky a čistiace prostriedky sa nachádzajú v miestnosti)
  • Počas trvania hodiny, seminára, kurzu nie je dovolené nahrávania bez súhlasu inštruktora

 

logo JYOGA

Jyoga štúdio Pezinok

Panorama centrum

Moyzesova 4/A

Pezinok

Telefón: 0911 097 707

E-mail: info@jyoga.sk 

© 2024 Jyoga štúdio Pezinok. Created with by canalmedia